Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/begantieil/domains/papildomospajamos.lt/public_html/Ip/Request.php:244array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/begantieil/domains/papildomospajamos.lt/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/begantieil/domains/papildomospajamos.lt/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Taisyklės

 

1. Naudojamos sąvokos

 1.1. Svetainė - tai www.PapildomosPajamos.lt internetinė svetainė, kurioje yra talpinami darbo pasiūlymai.

1.2. Vartotojas - tai Svetainės lankytojas.

1.3. Skelbimas - Svetainėje patalpinta bet kokia forma tekstas, nuotraukos, dokumentai ar panaši informacija, skelbiant skelbimą.

 2. Bendrosios nuostatos

 2.1. Juridinis Svetainės savininkas UAB „Papildomos pajamos“ juridinio asmens kodas –304149973, elektroninio pašto adresas – info@ PapildomosPajamos.lt .

2.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

2.3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir PapildomosPajamos.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje.

2.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 3. Vartotojo teisės ir pareigos

 3.1. Vartotojas įsipareigoja:

3.1.1. nerinkti, nekaupti, neperkelti ir neskelbti duomenų apie Svetainės vartotojus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas paslaugas, jų kainas ir t.t;

3.1.2. nedelsdamas pakeisti/papildyti pasikeitusius duomenis apie save jei jie pasikeitė;

3.1.3. nedelsdamas el.paštu info@PapildomosPajamos.lt pranešti PapildomosPajamos.lt, jei Vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. supranta ir sutinka, kad PapildomosPajamos.lt tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 8 punktu.

 4. PapildomosPajamos.lt teisės ir pareigos

 4.1. PapildomosPajamos.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Svetainę pakeitimu, Vartotojo paskyra gali būti panaikinima, jei Vartotojas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. Šalys susitaria, kad PapildomosPajamos.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.2 Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Pirkėją naudojantis Paslaugomis;

4.3 Informuoti PapildomosPajamos užsiregistravusius asmenis apie naujo skelbimo atsiradimą naujienlaiškiu jam pageidaujant.

4.4 Vartotojas sutinka iš PapildomosPjamos.lt  gauti informaciją elektroniniu paštu, telefono skambučiu arba sms žinute

. 5. Intelektinė nuosavybė

 5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso PapildomosPajamos.lt. Svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami (išskyrus Svetainę) be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

5.2. Bet koks Vartotojų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

5.3. Vartotojas sutinka, kad publikacijos ir kita Vartotojo teikiama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, PapildomosPajamos.lt ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami. PapildomosPajamos.lt, naudodamas informaciją apie Vartotojus, trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą

 6. Asmens duomenys

 6.1. PapildomosPajamos.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Vartotojas suteikia teisę PapildomosPajamos.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.

6.3. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą PapildomosPajamos.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.4. PapildomosPajamos.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

 7. Taisyklių keitimas

 7.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, PapildomosPajamos.lt turi teisę vienašališkai keisti Taisykles.

 8. Privatumo politika

8.1 www.PapildomosPajamos.lt  tinklalapyje naudojame slapukus (angl. “cookies”).  Slapukai yra nedidelės duomenų rinkmenos, išsaugomos jūsų kompiuteryje.  Slapukus naudojame tam, kad užtikrintume sklandų tam tikrų funkcijų veikimą (pirkinių krepšelis, kalbos pasirinkimas ir pan. nuostatos).  Mūsų slapukai nėra naudojami jūsų tapatybei nustatyti.  Jūs bet kada galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios PapildomosPajamos.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti. 

Savo svetainėje taip pat naudojame Google Analytics, t.y. leidžiame Google kompanijai nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje.  Google Analytics naudojame tam, kad suprastume kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklalapiu ir pagerintume mūsų teikiamas paslaugas.  Google Analytics renka tik anoniminę informaciją, t.y. nėra naudojama jūsų tapatybei nustatyti.  Google kompanijos slapukų naudojimui taikoma jos privatumo politika, o ne UAB “Papildomos pajamos” privatumo politika.

9. Baigiamosios nuostatos

 9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp PapildomosPajamos.lt ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal PapildomosPajamos.lt buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir PapildomosPajamos.lt laiką.